Naše články

Témy ktorým sa venujeme

Slovensko patrí podľa štatistík medzi členské štáty Únie s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu.

Ďalší prí­kla­d toho, ako imple­men­to­vať eko mate­riály do nášho kaž­do­den­ného života.

Nebuď konzumný zombie, odkazuje Selina Juul

Spoločnosť OLO začalo s distribúciou hnedých kontajnerov na bioodpad

Slovensko sa nemá čím chváliť.

Prioritou envirorezortu je zbaviť sa tejto starej environmentálnej záťaže.

Čierne skládky a fiktívny vývoz

Stavebné firmy sa stali držiteľom a nie pôvodcom odpadov.

Majú kontrolovať či stavebník počas výstavby nakladal so vzniknutým odpadom správne

Prípadom sa zaoberá polícia.

Mestská časť odstránila celkom 19 skládok

Blogerke v tom pomáhajú dážďovky, prečítajte si ako.

Zdaňuje sa skládkovanie aj spaľovanie, vplyv týchto platieb je však otázny.

Tesco bojuje proti plytvaniu s potravinami

Na Slovensku pribudnú hnedé kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad

Triediaci robot ZenRobotics separuje stavebný odpad v Číne