O nás

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZEM BEZ ODPADKOV

Účelom OZ je bojovať za čistejšiu planétu a životné prostredie a riešenie ekologických problémov.

Cieľom je poukazovať na nelegálnu činnosť nakladania s odpadmi, upozorňovať na nelegálne skládky a protizákonné konania voči životnému prostrediu.


Ďalej sa OZ venuje propagácii osvety v rámci recyklácie, zhodnocovania odpadov, spatného využívania odpadov ako aj spracovania odpadov a materiálového zhodnotenia odpadov.


Organizovanie verejných zhromaždení rovnako zmýšlajúcich ľudí, ktorí radi prispejú svojou činnosťou k čistejšiemu prostrediu vo svojom okolí.